Openbaar vervoer Eindhoven

Eindhoven is aan het groeien, flink aan het groeien. Hierbij komen letterlijk meer mensen naar de stad die allemaal een plekje willen bemachtigen, veel hiervan het liefst in het centrum. Meer inwoners levert ook meer verkeer op, iedereen moet zich natuurlijk door de stad kunnen bewegen. Alle auto´s, fietsen, brommers, etc. moeten ergens rijden en moeten ook ergens gestald worden. Buiten dat dit veel plek in de stad in neemt veroorzaakt dit ook meer luchtvervuiling, meer luchtvervuiling in een gebied waar de lucht al niet schoon was. Om de drukte en de luchtvervuiling aan te pakken is bedacht om het centrum van de stad autoluw te maken en de stad te vergroenen. Doormiddel van verschillende maatregelen worden de auto´s uit het centrum geweerd:

  • Fietsers krijgen meer voorrang dan auto´s. Doormiddel van deze maatregel wordt het voor de auto minder interessant om door het centrum te rijden. Tegelijk wordt het voor de fiets interessanter, waardoor wordt gestimuleerd om op de fiets te stappen.
  • Bij het vernieuwen van een straat blijft er minder ruimte voor de auto over, hierdoor kunnen er minder auto´s door het centrum rijden. De bedoeling is dat men dan eerder zal kiezen voor een andere route.
  • De doorstroming van de Rondweg (Ring) wordt aangepakt. De auto´s die niet meer door het centrum kunnen zullen een andere route nemen, de Rondweg is de meest logische route. Stoplichten worden op elkaar afgestemd zodat er meer groen is voor de auto, de snelheid wordt overal gelijk gemaakt, etc.
  • Er komt geen nieuw asfalt meer in de stad, we hebben al voldoende. Op sommige plaatsen wordt eerder asfalt weggehaald om ruimte te maken voor andere transportmiddelen dan asfalt voor auto´s aan te leggen.
  • Het openbaar vervoer (OV) wordt verbeterd. Als men de stad niet meer in kan met de auto, dan zullen er alternatieven moeten zijn, het openbaar vervoer is een goed alternatief hiervoor.
  • Deelmobiliteit wordt gestimuleerd. Deelmobiliteit betekend dat meer mensen van hetzelfde vervoersmiddel gebruik maken, of dit nu een fiets, scooter of auto is. Je kunt het vervoersmiddel huren van een organisatie, of samen met meerdere huishouden een vervoersmiddel aanschaffen. Dit levert uiteindelijk minder auto´s in totaal op.
  • Binnen de Rondweg alles emissie loos. Het doel is om in 2030 alle vervoersmiddelen binnen de Rondweg emissie loos te hebben, zodoende wordt de lucht niet meer vervuild door de vervoersmiddelen.

Het zijn allemaal hele mooie plannen, allemaal met het doel om de lucht en de leefbaarheid in de stad te verbeteren. Met deze doelstellingen worden ook de klimaatdoelen waar Nederland en daarbij ook Eindhoven aan moet voldoen behaald. Het is dus nodig om ons vervoer in de stad aan te pakken. Er zijn nog wel een aantal zaken die aandacht nodig hebben, zo is het openbaar vervoer nu nog niet voor iedereen een alternatief. Mensen kiezen vaak toch niet voor het openbaar vervoer omdat het niet prettig is, of omdat het te duur is, of omdat ze te ver naar de bus moeten lopen, etc. Er zijn tal van redenen waarom mensen geen gebruik van het openbaar vervoer maken. Maar veel van de redenen zijn op te lossen, maar dan moet er wel gebeuren. Het is nodig om dit aan te pakken, aangezien het openbaar vervoer een belangrijk alternatief voor de auto is.

Oplossingen voor het OV

Het OV verbeteren is niet zo makkelijk als gedacht, je hebt hierbij te maken met de aanbieders, met de provincie, met landelijk beleid, etc. De gemeente regelt de infrastructuur en heeft daarna eigenlijk niet meer zoveel te zeggen. Aangezien het openbaar vervoer over de gemeentegrenzen gaat, is dit ergens wel logisch. De provincie heeft hier weer wel wat over te zeggen, maar deze zijn ook afhankelijk van de vervoersbedrijven. De vervoersbedrijven zijn weer afhankelijk van de provincie, de infrastructuur die de gemeentes aanleggen en de inkomsten die ze krijgen uit het aantal passagiers. De gemeente is dan weer afhankelijk van de vervoersbedrijven, de vervoersbedrijven bepalen samen met de provincie waar de verschillende lijnen moeten komen te liggen. De gemeente kan hierop inspelen door bepaalde infrastructuur te verbeteren of aan te leggen (bijv. bepaalde speciale busbanen). De gemeente kan ook bepaalde wensen uitspreken, maar of deze wensen ingewilligd worden hangt weer af van de provincie en de vervoersbedrijven.

Je leest het al, het is een moeilijk verhaal om het openbaar vervoer te verbeteren binnen een gemeente. En toch is dat iets wat moet gebeuren in Eindhoven. Er wordt door de gemeente gekeken naar de infrastructuur, meer busbanen zodat het busvervoer voorrang krijgt. De bussen zijn ondertussen allemaal al emissie loos waardoor de luchtvervuiling al teruggebracht kan worden. De gemeente had deze eis gesteld. Maar er wordt ook gekeken naar andere technieken, nieuwe vormen van openbaar vervoer worden bekeken of hebben de revue gepasseerd:

  • Lightrail. Hier is naar gekeken maar tot op heden nog niet als rendabel gezien.
  • Tram. Er heeft vroeger een tram door Eindhoven naar verschillende omliggende gemeentes gelopen, om dit terug te brengen is helaas niet haalbaar gevonden.
  • Brainportlijn. Op dit moment wordt er gekeken naar een Brainportlijn, een bus systeem waar geen nieuwe infrastructuur voor moet worden aangelegd. Bussen die autonoom moeten gaan rijden en over andere wegen kunnen dan waar de huidige bussen rijden.

Er zijn nog tal van andere oplossingen te verzinnen, maar om het uit te voeren is nog niet zo makkelijk. Er wordt hard gewerkt aan een beter openbaar vervoer, al is het vaak niet zichtbaar.

Op de Vestdijk is de infrastructuur al aangepast naar het autoluwe gebruik van het gebied.

Een stap terug

Tijdens de corona periode hebben alle openbaarvervoersbedrijven in Nederland te maken gehad met een grote terugval in het aantal passagiers. Dit kwam doordat mensen veelal thuis moesten werken maar ook omdat mensen het openbaar vervoer niet meer veilig vonden, voornamelijk omdat er zoveel mensen dicht op elkaar zaten. Dit heeft tot veel inkomstenverlies geleid. In het voorjaar van 2021 hebben vervoersbedrijven het besluit moeten nemen om te snijden in de frequentie van de lijnen, het geld is immers op. Dit zorgt voor een flinke stap terug, in plaats van het verbeteren van het openbaar vervoer (waar de laatste jaren al hard aan gewerkt wordt) komt er nu juist een verslechtering.

Door nu te snijden de frequentie van de lijnen verminder je niet alleen de bereikbaarheid van de stad, maar je snijdt ook in het imago van het openbaar vervoer. Nu zijn een aantal mensen al niet tevreden over het OV, als er minder bussen gaan rijden zullen dit er alleen maar meer worden. Om dit imago weer op te poetsen zal een lange weg bewandeld moeten worden, dit gaat ten koste van het verbeteren van het openbaar vervoer. Het is logisch dat er nu niet geïnvesteerd kan worden in het verbeteren, maar laten we dan het openbaar vervoer op het huidige niveau houden.

Maar wie moet dit dan regelen? De vervoersbedrijven hebben het geld niet, de gemeentes kunnen hier ook niet in investeren, de provincie kan ook niet zomaar ineens een zak geld tevoorschijn toveren. Het kabinet is wel bezig met coronasteun, kan die hierin dan iets betekenen zodat de vervoersbedrijven het huidige niveau kunnen behouden?

Petitie

Om dit duidelijk te maken is GroenLinks Eindhoven een petitie gestart. Doormiddel van deze petitie wil GroenLinks samen met andere indieners aan Hermes vragen om de buslijnen en de frequentie van de buslijnen te laten bestaan. Maar ook wordt het kabinet aangesproken om meer geld vrij te maken om het openbaar vervoer in deze tijd te ondersteunen. Ik als stadsfotograaf vind dit een goed idee en heb daarom besloten om ook mede-indiener te zijn van deze petitie.

Als je het met dit verhaal eens bent zou ik het fijn vinden als je de petitie ook wilt ondertekenen, dat kan via onderstaande link:

www.petitie24.nl/petitie/3967/behoud-de-busritten

Nu rijden er veel bussen af en aan van het busstation Neckerspoel, hoeveel zullen dat er zijn in 2022?

Copyright © 2021 Jasper Scheffers Fotografie